วิธีการประหยัดพลังงาน

iSAVE อุปกรณ์ประหยัดพลังงานไฟฟ้า อุปกรณ์ประหยัดค่าไฟแอร์ สำหรับเครื่องปรับอากาศชนิดfix speed  ด้วยเทคโนโลยี SMART CONTROL ในการจัดการ และควบคุมความเย็นประสิทธิภาพสูง ในการจัดการระบบการทำความเย็น และควบคุมอุณหภูมิได้แม่นยำ สม่ำเสมอ ทำให้ผู้ใช้งานรู้สึกเย็นสบาย ด้วยการลงทุนต่ำ และคืนทุนรวดเร็ว อีกทั้ง มีมาตรฐานการควบคุมการผลิต ISO001 และการรับประกันสินค้า1ปี จึงช่วยประหยัดไฟฟ้า ลดค่าไฟฟ้า ลดต้นทุนธุรกิจ.